.

Dagsorden – RRK generalforsamling 9 MAJ 2021

1. Valg af dirigent og to stemmetællere2. Valg af referent3. Formandens beretning4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelsea. Godkendelse af regnskab 2020b. Orientering Læs mere

Generalforsamling Bådfonden Ringsted Ro- og Kajakklub

Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 9. maj 2021 ved klubhuset i forbindelse med generalforsamlingen i Ro- og Kajakklubben.

Dagsorden:

Valg af dirigent og referent Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling søndag 9. maj kl. 1400.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling søndag 9. maj 2021 kl. 1400. Dagsorden ifølge vedtægterne. Generalforsamlingen afholdes udendørs på græsplænen ved klubhuset. Medbring evt. tæppe Læs mere

Vil du lære at ro Kajak?

Vi tilbyder 2 begynderhold i voksenkajak i årHold 1: Opstart d. 10/5Hold 2: Opstart d. 7/6Kontakt vores kursuskoordinator Torben på 2652 7024 for info Læs mere

Så blev der sat “gang i” roklubben …

Projekt træning til ”et eller andet kvindeløb i 2021”, som Helle og Vibeke har ”søsat”, blev der sat ”gang i” søndag den 11. oktober Læs mere