.

Ansøg om kursustilskud

Udvalgsformanden (Kajakudvalg eller Roudvalg) skal forhåndsgodkende kursusdeltagelse. Herefter kan der foretages kursustilmelding, og man lægger selv ud for kursusudgifterne.

Når kursus er afholdt, skal kvitteringer, kursusprogram og deltagerliste fremsendes til udvalgsformanden. Udvalgsformanden kontrollerer dokumenterne og indhenter formandens underskrift på ansøgning om refusion af kursusudgiften.

Ansøgningen skal vedlægges kopi af:

  • Kvittering for betaling af kursusafgiften.
  • Kursusprogram.
  • Kurset skal være afholdt inden ansøgning om tilskud kan fremsendes.
  • Formanden skal underskrive den enkelte ansøgning. Det er ikke i orden med kopi ansøgningsskemaer med formandens underskrift. Ansøgningen skal være modtaget af RIU’s kasserer senest 6 måneder efter kursets afholdelse og senest 1 februar året efter kursets afholdelse. Der kan maksimalt udbetales kr. 2.000 til et medlem/cpr. nr.  pr. år uanset hvor mange foreninger man er medlem af.

Download ansøgning til kursustilskud her:  Kursus_Kommune.pdf

Hjemmeside: www.ringsted-union.dk