.

Kajak

Udvalgsformand Kim Poulsen
Tlf. 61336881
kpkonto1@gmail.com
Udvalgsmedlem Jan Svendsen
Tlf: 30204665

jan.svendsen@mail.tele.dk

Udvalgsmedlem Kurt Hansen
Tlf. 22566116
anne-kurt@live.dk
Udvalgsmedlem Torben L. Svendsen
Tlf. 26527024
svendsens@mail.dk
 
Udvalgsmedlem Janne Gren
tlf: 61339378

gren.janne@gmail.com

Målsætning for Kajakudvalget

Kajakudvalget ser det som sin opgave at guide, hjælpe og facilitere aktiviteter for kajak. Vi vil som udvalgsgruppe forsøge, efter bedste evne, at støtte medlemmers initiativer til aktiviteter og derved hjælpe med at skabe et aktivt klubliv. Vi opfordrer derfor alle medlemmer til at bakke op om initiativtagere, engagerer sig, og derved være med til at skabe det gode klubliv.

Arbejdsområder pt. Kontakt Telefon
Rovagt Instruktørerne
Bådtildeling Instruktørerne
Instruktører Kim Poulsen
Torben Svendsen
Kurt Hansen
Erik Thomsen
61336881
26527024
22566116
51180554
Kajakkurser (IPP2) Kim Poulsen

Kurt Hansen

61336881

22566116

Begynder roskole (IPP1) Torben Svendsen

Erik Thomsen

26527024

51180554

Ture uden for klubben Torben Svendsen

Kurt Hansen

Kim Poulsen

Erik Thomsen

Jan Svendsen

26527024

22566116

61336881

51180554

30204665

Åben-hus arrangement (2 gange om året) Bestyrelsen
Årskalender (primo marts) Kajakudvalget
Finde emner til instruktøruddannelsen Kajakudvalget
Informationer til hjemmesiden Kajakudvalget
Rojournaler på PC Instruktørerne