.

Kajak

Udvalgsformand Kim Poulsen
Tlf. 6133 6881
kpkonto1@gmail.com
Udvalgsmedlem Klaus Bo Petersen
Tlf. 2227 8809
kbpetersen@live.dk
Udvalgsmedlem Kurt Hansen
Tlf. 2256 6116
anne-kurt@live.dk
Udvalgsmedlem Torben L. Svendsen
Tlf. 2652 7024
svendsens@mail.dk
 

Målsætning for Kajakudvalget

Kajakudvalget ser det som sin opgave at guide, hjælpe og facilitere aktiviteter for kajak. Vi vil som udvalgsgruppe forsøge, efter bedste evne, at støtte medlemmers initiativer til aktiviteter og derved hjælpe med at skabe et aktivt klubliv. Vi opfordrer derfor alle medlemmer til at bakke op om initiativtagere, engagerer sig, og derved være med til at skabe det gode klubliv.

Arbejdsområder pt. Kontakt Telefon
Rovagt Instruktørerne
Bådtildeling Instruktørerne
Instruktører Klaus Bo Petersen
Torben Svendsen
Kurt Hansen
Kim Poulsen
2227 8809
2652 7024
2256 6116
6133 6881
Kajakkurser (incl. frigivelseskursuer EPP1 (2) Klaus Bo Petersen 2227 8809
Ture uden for klubben (faste) Klaus Bo Petersen
Torben Svendsen
Kurt Hansen
Kim Poulsen
2227 8809
2652 7024
2256 6116
6133 6881
Åben-hus arrangement (2 gange om året) Bestyrelsen
Årskalender (primo marts) Kajakudvalget
Finde emner til instruktøruddannelsen Kajakudvalget
Informationer til hjemmesiden Kajakudvalget
Rojournaler på PC Instruktørerne