.

Kajak

Udvalgsformand Kim Poulsen
Tlf. 6133 6881
kpkonto1@gmail.com
Udvalgsmedlem Jan Svendsen
Tlf: 30204665

jan.svendsen@mail.tele.dk

Udvalgsmedlem Kurt Hansen
Tlf. 2256 6116
anne-kurt@live.dk
Udvalgsmedlem Torben L. Svendsen
Tlf. 2652 7024
svendsens@mail.dk
 
Udvalgsmedlem Katja Holving

tlf: 61984345

holving@gmail.com

Udvalgsmedlem John Hartvig

tlf: 93991958

hartvigjohn@gmail.com

Udvalgsmedlem Janne Gren

tlf: 61339378

gren.janne@gmail.com

Målsætning for Kajakudvalget

Kajakudvalget ser det som sin opgave at guide, hjælpe og facilitere aktiviteter for kajak. Vi vil som udvalgsgruppe forsøge, efter bedste evne, at støtte medlemmers initiativer til aktiviteter og derved hjælpe med at skabe et aktivt klubliv. Vi opfordrer derfor alle medlemmer til at bakke op om initiativtagere, engagerer sig, og derved være med til at skabe det gode klubliv.

Arbejdsområder pt. Kontakt Telefon
Rovagt Instruktørerne
Bådtildeling Instruktørerne
Instruktører Kim Poulsen
Torben Svendsen
Kurt Hansen
Erik Thomsen
61336881
2652 7024
2256 6116
51180554
Kajakkurser (IPP2) Kim Poulsen

Kurt Hansen

61336881

22566116

Begynder roskole (IPP1) Torben Svendsen 26527024
Ture uden for klubben (faste) Klaus Bo Petersen
Torben Svendsen
Kurt Hansen
Kim Poulsen
2227 8809
2652 7024
2256 6116
6133 6881
Åben-hus arrangement (2 gange om året) Bestyrelsen
Årskalender (primo marts) Kajakudvalget
Finde emner til instruktøruddannelsen Kajakudvalget
Informationer til hjemmesiden Kajakudvalget
Rojournaler på PC Instruktørerne