.

Bestyrelse

Formand Anne Mette Christiansen Mobil: 60801509
formand@ringstedroklub.dk
Kasserer Arne Larsen Mobil:
kasserer@ringstedroklub.dk
Næstformand Per Bigum-Hansen Tlf: 57528991
Mobil: 20653646
bigum@mail.tele.dk
Bestyrelsesmedlem Claus Solmer-Jørgensen Mobil: 60233290
claussolmer@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem Lone Rasmussen Mobil: 21796290
Lojr2000@gmail.com
Bestyrelsesmedlem  Jan Svendsen Mobil: 30204665
jan.svendsen@mail.tele.dk
Bestyrelsesmedlem Martin Nielsen Mobil: 41102240
martin@toffel.dk
Martin NIelsen
Bestyrelsesmedlem for vinterbaderne Anne Lise Oechsler
1. Suppleant Torben Pedersen  
2. Suppleant Benedikte Rodenkam Nielsen
Ungdomsrep. Lea Svendsen
Ungdomsrep. Nicolai Nielsen Mobil: 23457248
nicolaidhal@gmail.com
nicolai nielsen