.

Referat af bestyrelsesmøde – 21 sep 2020

Afbud fra: Arne og Claus.

Ref. Lone

Martin indledte med at meddele sin udtræden af bestyrelsen fra dags dato af personlige årsager. Formanden og Læs mere