.

Begrænsning af offentlighedens adgang til Humleore skov

fugle1

Ringsted Kommune har med virkning fra 1. februar 2009 lukket en del af Humleore Skov for offentlighedens adgang. Lukningen vil gælde i tre år. Der vil blive opsat oplysningsskilte ved de lukkede skovveje. Afgørelsen er truffet i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 27, stk. 1.

læs mere

Comments are closed.