.

Historie

Ringsted Ro- og Kajakklubs historie

rrk_tivolisoen

Den første Ringsted Roklub lå indtil opførelsen af opdæmningen ved siden af svømmeklubben og landevejen.

Ringsted Roklub blev stiftet d. 9. juni 1938 og blev placeret på en lejet grund ved Haraldsted Søs vestlige ende, som nabo til Ringsted Svømmeklub. Helt præcist var skellet mellem de 2 klubber ud for 6 km-stenen på Holbækvej.
Klubhuset var en lang smal bygning af træ, med bådehal i den ene side og omklædning og opholdsrum i den anden side. Elektrisk lys, og rindende vand havde man ikke.  Bad fik man kun i søen. Toilet var et lille hus udenfor med en spand.
I 1942 var pladsen blevet for trang, så det blev besluttet at udvide klubhuset. I den forbindelse blev der forhandlet med ejeren af grunden, for at leje lidt mere plads. Herunder foreslog ejeren, at klubben i stedet købte hele arealet.
Denne løsning oversteg klubbens økonomi, men en forhandling med Ringsted Kommune om et kontant tilskud eller en kommunegaranti for optagelse af lån i pengeinstitut resulterede i, at Kommunen ydede et rente- og afdragsfrit lån, der var uopsigeligt fra begge sider i al fremtid.
Derefter blev klubhuset forsynet med en tilbygning, indeholdende omklædningsrum, køkken og et stort opholdsrum, men stadig ikke rindende vand og rigtige toiletter. Lige som ved det første klubhus, blev mest muligt udført ved frivilligt arbejde, dvs. medlemmerne smøgede ærmerne op.

rrk_19xx_

Klubbens placering idag ved dæmningen til Langesø. Nu er fiskeklubben blevet vores nabo.

Årene gik, og huset begyndte at trænge til lidt restaurering, men pengene var små, så det blev kun til elektrisk lys og en brønd med eget vandværk, så nu var der koldt vand i baderummene.
Midt i 1960erne opstod Københavns Vandforsynings planer om at gøre Haraldsted- og Gyrstingesøerne til vandresevoir. I disse planer indgik placering af den dæmning, der nu adskiller Haraldsted Sø i to dele.
Det ville betyde afslutning på klubbens eksistens, hvis den skulle blive liggende på den oprindelige grund ved Holbækvej. Der var ganske enkelt ikke søareal nok til at klubben kunne overleve.
Efter lange og svære forhandlinger med diverse myndigheder og kommissioner, blev resultatet, at Københavns Vandforsyning vederlagsfrit stillede klubbens nuværende grund til rådighed, med tilhørende brønd til drikkevand, samt etablerede en septiktank. Desuden betalte Københavns Vandforsyning fremstillingen af den lande slidske med til pontonen, der blev flyttet med fra den gamle placering. Den gamle flydebro  flød på olietønder, men det kunne ikke accepteres på et vandreservoir. Københavns Vandforsyning fandt i Norge nogle store plastkasser, der kunne anvendes, og betalte dem også.
Desuden fik klubben en kontant erstatning, der svarede til, hvad det, efter det indhentede tilbud, ville koste at nedtage det game hus og genopføre det på den nye grund. Dog uden det var et krav, at det gamle hus blev genopført. Den eneste betingelse var, at det gamle hus blev fjernet, incl. støbte sokler, på klubbens regning.
Sådan fik Ringsted Roklub et nyt moderne klubhus med alle moderne faciliteter, der skulle holde i mange år, og alligevel ser man nu mange år senere, at der igen trænges til en renovering.
Således er alt ved det gamle.

Ib Striboldt, 2007