.

Instruks for udlån af kajakker/kajakgrej/kajaktrailer uden for klubregi

Det er klubbens holdning at vi bliver bedre til at ro kajak når vi prøver fremmed vand og udfordre os selv – der er mange oplevelser som ikke kan arrangeres i klubregi, derfor er vi positive omkring privat udlån af kajakker og grej. Dog skal udlån koordineres, så det ikke giver begrænsninger for klubbens øvrige virke – Privat udlån vil derfor, kun komme på tale hvor det ikke påvirker klubbens øvrige virke.

(Denne instruks vedrører ikke gæsteroning på Haraldsted Sø).

Hvad kan lånes:

 • Havkajakker i plastic
 • Turkajakker
 • Kapkajakker
 • Svømmeveste
 • Pagajer
 • Sprayskirts
 • Paddleflows
 • Pumper
 • Trailer (max 24 timer)
 • Nummerplader til Susåen

Hvad kan ikke lånes:

 • Havkajakker i glasfiber
 • Remme til fastspænding
 • Turlederposens grej (medmindre der er særlige forhold)

Øvrige begrænsninger:

Der kan maksimalt lånes en ting af hver pr. medlem – og kun til medlemmets eget brug.

Der kan lånes, hvis det skønnes at der er rigeligt materiale til rådighed, for klubbens andre medlemmer i perioden.

Der vil næsten aldrig kunne lånes materiel, hvis der samtidigt er arrangeret klubture eller hvis der er undervisning af nye medlemmer.

Man skal være frigiven IPP2 for at kunne låne.

Der kan som hovedregel maximalt lånes grej i 7 dage i træk – Der kan maximalt være 2 kajakker udlånt i længere tid end 1 dag af gangen samtidigt. Det vil være muligt i de stille perioder.

På dage hvor der er klubtræning skal udlånte kajakker være returneret senest en halv time før klubtræningen begynder. (gælder ikke langtidslån)

 

Ansvar:

Det er på medlemmets eget ansvar, at grejet benyttes forsvarligt og at grejet bliver returneret i samme stand. Hvis grejet er blevet beskadiget/ødelagt er det medlemmets ansvar straks oplyse om skaden samt straks at få det erstattet eller repareret (hvordan aftales med Kajakformand).

Hvis der lånes en trailer, skal du sikre dig at din bil/fører må trække den pågældende trailer/vægt. Der hænger en kort guide på opslagstavlen og ellers spørges Kurt. Husk at tage registreringsattesten med som også hænger på opslagstavlen.

Hvis du ikke låner trailer, skal du selv have andet egnet grej til transport af kajakken.

Hvis du ikke er vant til at spænde en kajak på en tagbøjle, skal du have en instruktør eller et seniormedlem til at undervise dig i hvordan – du skal kunne gøre det på en sikker måde før du må forlade klubben. Det er dit ansvar at transportere kajakkerne forsvarligt.

 

Hvordan booker vi:

Der skrives en sms eller messenger besked til Jan Svendsen (30204665) med ønsket om udlån (udlånet skal ske på skrift og ikke mundtligt).

Beskeden skal indeholde beskrivelse af de medlemmers navne/klubnr. som udlånet vedr., beskrivelse/antal af alt grejet samt for hvilken periode og hvor det skal benyttes.

Beskeden skal sendes i så god tid som muligt, da der ikke kan forventes svar straks – der må ikke tages noget uden tilladelse, så korte frister vil kunne forhindre udlånet.

Hvis du ændrer planer og ikke ønsker at låne alligevel, gives besked så hurtigt som muligt, så et andet medlem kan låne.

Hvis der ønskes en navngiven kajak, må medlemmet gerne booke den kajak i ro-loggen/systemet aften inden fra kl. 19,00 og lægge en seddel på kajakken om at den er udlånt den efterfølgende dag fra kl. XX, samt mobilnr. Et andet medlem må fx gerne tage en morgentur hvis det kan nås inden det aftalte tidspunkt.

Det er ikke klubbens ansvar, hvis kajakken ikke er på sin plads når udlånet skulle ske (men selvfølgeligt beklageligt), her vil det være tilladt at tage en anden plastickajak i stedet.

Når grejet returneres, vaskes/rengøres og gennemgås det for evt. mangler/skader, disse skrives på tavlen ved computeren i hallen.

Det kedelige:

Klubbens instruktører mv. er ansvarlige for at holde Jan direkte opdateret omkring begivenheder, der betyder at der skal gives afslag på udlån. Dog kan der ske ændringer eller forglemmelser, som vil betyde at tilladelser til private udlån må tilbagetrækkes. Det er beklageligt når det sker, men klubbens virke kommer altid i første række. Vi vil dog forsøge at finde alternative løsninger, men det kan være et problem omkring trailere og specifikke kajakker.

Hvis låner ikke overholder aftaler/reglerne kan det medføre at fremtidige lån afvises.

Et afslag på lån behøves nødvendigvis ikke at blive forklaret og andre kan godt få lov til at låne, uden at du får lov til det.

 

Bestyrelsen og kajakudvalget – August 2022

Det er klubbens holdning at vi bliver bedre til at ro kajak når vi prøver fremmed vand og udfordre os selv – der er mange oplevelser som ikke kan arrangeres i klubregi, derfor er vi positive omkring privat udlån af kajakker og grej. Dog skal udlån koordineres, så det ikke giver begrænsninger for klubbens øvrige virke – Privat udlån vil derfor, kun komme på tale hvor det ikke påvirker klubbens øvrige virke.

(Denne instruks vedrører ikke gæsteroning på Haraldsted Sø).

Hvad kan lånes:

 • Havkajakker i plastic
 • Turkajakker
 • Kapkajakker
 • Svømmeveste
 • Pagajer
 • Sprayskirts
 • Paddleflows
 • Pumper
 • Trailer (max 24 timer)
 • Nummerplader til Susåen

Hvad kan ikke lånes:

 • Havkajakker i glasfiber
 • Remme til fastspænding
 • Turlederposens grej (medmindre der er helt særlige forhold)

Øvrige begrænsninger:

Der kan maksimalt lånes en ting af hver pr. medlem – og kun til medlemmets eget brug.

Der kan kun lånes, hvis det skønnes at der er rigeligt materiale til rådighed, for klubbens andre medlemmer i perioden.

Der vil næsten aldrig kunne lånes materiel, hvis der samtidigt er arrangeret en klubture eller hvis der er undervisning af nye medlemmer.

Man skal som minimum være frigiven ipp2 for at kunne låne.

Der kan som hovedregel maximalt lånes grej i 7 dage i træk – Der kan maximalt kun være 2 kajakker udlånt i længere tid end 1 dag af gangen samtidigt. Og det vil kun være muligt i de stille perioder.

På dage hvor der er klubtræning skal udlånte kajakker være returneret senest en halv time før klubtræningen begynder. (gælder ikke langtidslån)

Ansvar:

Det er på medlemmets eget ansvar, at grejet benyttes forsvarligt og at grejet bliver returneret i samme stand. Hvis grejet er blevet beskadiget/ødelagt er det medlemmets ansvar straks oplyse om skaden samt straks at få det erstattet eller repareret (hvordan aftales med Kurt/Kim).

Hvis der lånes en trailer, skal du sikre dig at din bil/fører må trække den pågældende trailer/vægt. Der hænger en kort guide på opslagstavlen og ellers spørges Kurt. Husk at tage registreringsattesten med som også hænger på opslagstavlen.

Hvis du ikke er vant til at spænde en kajak på en tagbøjle, skal du have en instruktør eller et seniormedlem til at undervise dig i hvordan – du skal kunne gøre det på en sikker måde før du må forlade klubben. Det vil dog stadig være dit ansvar at transportere kajakkerne forsvarligt.

Jeg er i tvivl om vi kan fraskrive os ansvaret, så det skal nok forbi Per der er en haj til ansvar-/forsikringsspørgsmål.

Hvordan booker vi:

Der skrives en sms eller messenger besked til Jan Svendsen (30204665) med ønsket om udlån (udlånet skal ske på skrift og ikke mundtligt).

Beskeden skal indeholde beskrivelse af de medlemmers navne/klubnr. som udlånet vedr., beskrivelse/antal af alt grejet samt for hvilken periode og hvor det skal benyttes.

Beskeden skal sendes i så god tid som muligt, da der ikke kan forventes svar straks – der må ikke tages noget uden tilladelse, så korte frister vil det kunne forhindre udlånet.

Hvis du ændre planer og ikke ønsker at låne alligevel, gives besked så hurtigt som muligt, da det evt. kan forhindre et andet medlem i at låne.

Hvis der ønskes en navngiven kajak, må medlemmet gerne booke den kajak i ro-loggen/systemet aften inden fra kl. 19,00 og lægge en seddel på kajakken om at den er udlånt den efterfølgende dag fra kl. XX, samt mobilnr. Et andet medlem må fx gerne tage en morgentur hvis det kan nås inden det aftalte tidspunkt.

Det er ikke klubbens ansvar, hvis kajakken ikke er på sin plads når udlånet skulle ske (men selvfølgeligt beklageligt), dog vil det være tilladt at tage en anden plastickajak i stedet.

Der tages tydelige billeder af grejet inden det fjernes fra klubben og når det kommer retur – disse billeder sendes til Jan Svendsen på sms/messenger straks de er taget.

Når grejet returneres, vaskes/rengøres og gennemgås det for evt. mangler/skader.

Det kedelige:

Klubbens instruktører mv. er ansvarlige for at holde Jan direkte opdateret omkring begivenheder, der betyder at der skal gives afslag på udlån. Dog kan der ske ændringer eller forglemmelser, som vil betyde at tilladelser til private udlån må tilbagetrækkes. Det er beklageligt når det sker, men klubbens virke kommer altid i første række. Vi vil dog forsøge at finde alternative løsninger, men det kan være et problem omkring trailere og specifikke kajakker.

Hvis låner ikke overholder aftaler/reglerne kan det medfører at fremtidige lån afvises.

Et afslag på lån behøves nødvendigvis ikke at blive forklaret og andre kan godt få lov til at låne, uden at du får lov til det.

Alternativ løsning:

Hvis klubben ikke har mulighed for at udlåne, er der altid en mulighed for at spørge en af ejerne af de private kajakker der ligger i klubben – måske kan de undvære deres kajak i en periode.

Klubben vil ikke indblandes i de enkelte medlemmers aftaler, dog er det ofte ret gode og dyre kajakker. Derfor foreslår vi at prisen fx kunne ligge på ca. 1/3 af kajakhotellets i København hvilket i skrivende stund er ca. 200 kr. (580 kr.) pr. dag og 700 kr. (2100 kr.) pr. uge. Til denne pænt lave pris bør det dog være låneres ansvar at dække skader.

Det er dog kun som eksempel, alt aftales individuelt.

 

Bestyrelsen og kajakudvalget – oktober 2020