.

Udlæg og håndtering af bilag

Bestyrelsen har vedtaget følgende regler for udbetaling af penge og håndtering af regnskab i forbindelse med arrangementer og ture.

Udbetalings bilag

 • Ingen beløb i klubbens navn kan gå uden om klubbens konti/regnskab.
 • Alle bilag, der sendes til kasseren, skal påføres enten ”bedes betalt” eller ”har lagt ud” med kontonummer til den bank, hvor pengene skal sendes.
 • Bilag skal være underskrevet og påført klubbens kontonummer.
 • Beløb indenfor budget kan disponeres..
 • Beløb udover budget skal godkendes af bestyrelsen.
 • Regnskab fra arrangementer og ture kan afleveres med et samlet regnskab, som skal indeholde:
  • Regnskabsoversigt (klubbens).
  • Nummererede bilag.
  • Regnskabet skal være underskrevet.
 • Der kan i særlige tilfælde udbetales a conto beløb.
 • Ingen medlemmer må ligge inde med beløb over 5.000,00 kr.
 • Formand og kasserer skal underskrive for hinanden.

I tvivstilfælde er man velkommen til at kontakte klubbens kasserer.
14. marts 2011