.

Bestyrelse

Formand Jeppe Brandt Jepsen Mobil: 51520672
formand@ringstedroklub.dk
Kasserer Arne Larsen Mobil:
kasserer@ringstedroklub.dk
Næstformand Per Bigum-Hansen Mobil: 20653646
bigum@mail.tele.dk
Bestyrelsesmedlem Claus Solmer-Jørgensen Mobil: 60233290
claussolmer@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem Lone Rasmussen Mobil: 21796290
Lojr2000@gmail.com
Bestyrelsesmedlem Joachim Jørgensen Mobil: 21605068
gokke48@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem Teddy Tofte Hansen Mobil: 21253344
tth@hf.net
Bestyrelsesmedlem for vinterbadrene Anne Lise Oechsler Mobil: 61126181
aloflem@mail.dk
Ungdomsrep. Jeppe Dyrbak Holst-Christensen
1. Suppleant Erik Thomsen
2. Suppleant Jack Fejerskov