.

Bestyrelse

Formand Jeppe Brandt Jepsen Mobil: 51520672
formand@ringstedroklub.dk
Kasserer Arne Larsen Mobil:
kasserer@ringstedroklub.dk
Næstformand Per Bigum-Hansen Mobil: 20653646
bigum@mail.tele.dk
Bestyrelsesmedlem Charlotte Dickow Mobil: 20620860
charlottedickow@yahoo.dk
Bestyrelsesmedlem Lone Rasmussen Mobil: 21796290
Lojr2000@gmail.com
Bestyrelsesmedlem Erik Thomsen Mobil: 51180554
erikthomsen4174@gmail.com
Bestyrelsesmedlem Teddy Tofte Hansen Mobil: 21253344
tth@hf.net
Bestyrelsesmedlem for vinterbadrene Dan Taxbøl Mobil: 24450018
dan@taxbol.dk
Ungdomsrep. Jeppe Dyrbak Holst-Christensen
1. Suppleant Michael Lassen Mobil: 40760265
michaelulassen@gmail.com
2. Suppleant Ulla Østergaard Mobil: 41191846
ulo.ringsted@gmail.com