.

Transportforsikring

Klubben har tegnet transportforsikring hos CODAN.

  • Forsikringen omfatter alle klubbens kajakker og både samt medlemmernes private kajakker og både under transport med klubbens trailere. Forsikringen dækker ikke tyveri, hærværk eller anden skade på kajakker eller både, når trailerne står uden opsyn på parkeringsplads eller lign.
  • Forsikringen gælder uanset om transporten sker med anvendelse af klubbens trailere (PZ 4737, DH 4580, GW 6789) eller på tagbøjle med lejet bil eller med egen bil.
  • Forsikringen gælder for transport i Europa.
  • Der er ingen selvrisiko.
  • Forsikringssummen er op til 215.000 kr.

 

Hvis skaden sker:

  • Skade anmeldes til CODAN ved første givne lejlighed (uden unødigt ophold). Brug evt. CODAN hjemmeside for on-line skadeanmeldelse. Police nummer 900 232 3505 opgives.

www.codan.dk/erhverv/anmeldskade/skadeanmeldelse

  • Hvis skaden vurderes at være over 5.000 kr. og er sket i udlandet, skal der straks ske telefonisk anmeldelse til CODAN skadekontor eller havariagent med henblik på afklaring af eventuel besigtigelse. Følgende tlf. nr. kan anvendes:

 

                      Inden for normal arbejdstid: Tlf. +45 78 79 58 78

                      Uden for normal arbejdstid: Tlf. +45 70 25 52 25

 

Spørgsmål til forsikringsordningen kan rettes til husformanden eller kassereren.