.

Kajak

Udvalgsformand Kim Poulsen
Tlf. 61336881
kpkonto1@gmail.com
Udvalgsmedlem Jan Svendsen
Tlf: 30204665jan.svendsen@mail.tele.dk
Udvalgsmedlem Kurt Hansen
Tlf. 22566116
anne-kurt@live.dk
Udvalgsmedlem Torben L. Svendsen
Tlf. 26527024
svendsens@mail.dk
 
Udvalgsmedlem Janne Gren
tlf: 61339378gren.janne@gmail.com

Målsætning for Kajakudvalget

Kajakudvalget ser det som sin opgave at guide, hjælpe og facilitere aktiviteter for kajak. Vi vil som udvalgsgruppe forsøge, efter bedste evne, at støtte medlemmers initiativer til aktiviteter og derved hjælpe med at skabe et aktivt klubliv. Vi opfordrer derfor alle medlemmer til at bakke op om initiativtagere, engagerer sig, og derved være med til at skabe det gode klubliv.

Arbejdsområder pt. Kontakt Telefon
Rovagt Instruktørerne
Bådtildeling Instruktørerne
Instruktører Kim Poulsen
Torben Svendsen
Kurt Hansen
Erik Thomsen
Torben Pedersen
61336881
26527024
22566116
51180554
27431218
Kajakkurser (IPP2) Kim Poulsen

Kurt Hansen

61336881

22566116

Begynder roskole (IPP1) Torben Svendsen
Erik Thomsen
Torben Pedersen
26527024
51180554
27431218
Ture uden for klubben Torben Svendsen
Kurt Hansen
Kim Poulsen
Erik Thomsen
Jan Svendsen
Teddy Tofte
26527024
22566116
61336881
51180554
30204665
21253344
Åben-hus arrangement (2 gange om året) Bestyrelsen
Årskalender (primo marts) Kajakudvalget
Finde emner til instruktøruddannelsen Kajakudvalget
Informationer til hjemmesiden Kajakudvalget
Rojournaler på PC Instruktørerne