.

DM marathon 2012 i Ringsted godt fra start

Lørdag eftermiddag blev de første planer for en af de store idrætsbegivenheder i Ringsted i 2012 – DM på Marathon distancerne d. 1. og 2. september i kano og kajak – lagt.

Det er Ringsted Roklub, der har fået arrangementet tildelt, og det er Haraldsted Sø og Tivolisøen, der lægger vand til.

Styregruppen for arrangementet mødtes for første gang lørdag og i mødet deltog Lau Larsen fra DKF, Dansk Kano og Kajak Forbund. Udover at få udpeget tovholdere til væsentlige dele af arrangement, foretog styregruppen også en besigtigelse af dæmningen, hvor marathonløbets spektakulære overbæringer forventes at kunne finde sted.

Stævnelederen, Jan Christensen, var meget tilfreds med mødet og oplevede at styregruppen allerede ved sit første sammentræde kunne ”gå på vandet” – hvilket dog skyldtes at Haraldsted Sø var stivfrossen. Det forventes imidlertid ikke at give problemer, når hele den danske elite samles i Ringsted i starten af september – og de erfarne folk omkring Jan Christensen lover et perfekt DM med gode forhold for såvel roere og tilskuere.

Billedtekst: Styregruppen besigtiger dæmningen ved Tivolisøen – fra venstre Naja Lidsmoes, Jørn Ekblom, Anne-Birte Lidsmoes, Gert Lidsmoes, Lau Larsen, DKF, Hans-Erik Hyttel, Jeppe B. Jepsen, formand Ringsted Roklub, Søren Hyttel, Jan Christensen, stævneleder, Magnus Søgaard og Dorte Lau Baggesen.

 

Comments are closed.