.

Generalforsamling 28. januar 2018

Der afholdes ordinær generalforsamling i klubben søndag 28. januar 2018 kl. 1400-1600. Foreløbig dagsorden jf. vedtægterne er udsendt ved mail. Eventuelle emner til dagsorden skal være formanden i hænde senest 12. januar. Endelig dagsorden udsendes ved mail samt ved opslag i klubhuset senest 21. januar 2018.

Comments are closed.