.

Generalforsamling 29 januar 2017

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Ringsted Ro og Kajakklub søndag den 29 januar 2017 kl. 1400 – ca. 1700.

Endelig dagsorden kan læses nedenfor.

 

Vel mødt og godt nytår

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2016.
 5. Fremlæggelse af budget for 2017 til information for fremmødte, herunder formandens kommentar. Bemærk, budgettet skal ikke til afstemning.
 6. Fastlæggelse af kontingent for 2017. Bestyrelsen foreslår en stigning på
  200,- for voksne og kr. 100,- for børn årligt.Kontingenter vil herefter (jf. Bestyrelsens oplæg) se således ud:

  1. Voksenroer: årligt 1900,-
  2. Familiekontingent: 3800,-
  3. Ungdomsroer 10-17 år: 950,-
  4. Ungdomsroer 18-24 år: 1425,- (ny kategori)
  5. Konditræner: 600,-
  6. Passivt medlem, samt Ejners roere: 200,-
  7. Roskole: 500,-
  8. Forslag at Miniroere samt Indmeldelsesgebyr sløjfes.
 7. Indkomne forslag:
  1. Se forslag fra Tommy til kontingenter nedenfor.
 8. Orientering fra byggeudvalget. Punktet er ikke til afstemning men udvalget præsenterer de forslag som der kigges på.
 9. Valg af bestyrelse:
  1. Valg af kasserer. Jeanette Jespersen foreslås af bestyrelsen.
  2. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
   1. Natasha Gottschalck er på valg. Ønsker ikke genvalg.
   2. Claus Solmer-Jørgensen er på valg, ønsker genvalg.
   3. Klaus Bo Petersen er på valg, blev valgt sidste år for 1-årig periode. Ønsker ikke at genopstille grundet meget væk.
   4. Bestyrelsen foreslår Kim Wiik som kandidat, andre er meget velkomne til også at stille op.
  3. Valg af 1. samt 2. suppleant.
   1. Der foretages et samlet valg, flest stemmer bliver 1. suppleant, næst flest bliver 2. suppleant.
 10. Orientering om valg af ungdomsrepræsentanter.
 11. Valg af revisorer.
  1. 2 revisorer.
  2. 1 suppleant.

 

Bemærk at punktet om valg af Formand er udgået, idet nuværende formand forsætter perioden ud.

Forslag til kontingent fra Tommy:

Opdeling af kontingent, samt pris bør være sådan!

 

Vokseroer                                                                                               2000,00kr.

Familiekontingent (2 børn 10-17år + 1 voksen)                       4100,00kr. (bør fjernes da kommune ikke kan se betaling for ungdom)

Ungdomsroer (10-17år)                                                                     1250,00kr. (vi får tilskud efter denne opdeling)

Ungdomsroer (18-24år)                                                                     1650,00kr. (vi får tilskud efter denne opdeling)

Konditræning & Vinderbadning kun træning- stemmeret   750,00kr.

Passivt medlem                                                                                    200,00kr.

Indmeldelsesgebyr                                                                             400,00kr.

Roskole (obligatorisk for alle)                                                          500,00kr.

 

 Herefter går vi over til Bådfondens generalforsamling.

 Generalforsamling Ringsted Roklubs Bådefond, dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
 3. Valg af formand. Nuværende Ib Striboldt. (Modtager ikke genvalg).
  En enig bestyrelse foreslår Jeppe Brandt Jepsen som ny formand for Bådfonden.
 4. Valg af 2 revisorer. De nuværende er Grethe Nielsen og Erik Thomsen. Nuværende revisorsuppleant er Ulla Østergaard.
 5. Indkomne forslag.
 6. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 24. jan. 2017.

På bestyrelsens vegne.

Mvh Ib Striboldt, formand

 

Comments are closed.