.

Generalforsamling for Bådfonden 28/01-2018

Generalforsamlingen afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen i Ringsted Ro- og Kajakklub.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
  4. Valg af kasserer. Nuværende kasserer Kurt Frederiksen modtager genvalg.
  5. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
  6. Indkomne forslag.

Forslag til generalforsamlingen sendes til formanden for Bådfonden Jeppe Brandt Jepsen

brandt.jepsen@gmail.com senest den 19. januar 2018.

Med venlig hilsen

Jeppe

Comments are closed.