.

Generalforsamling søndag 5. februar 2023.

Den ordinære generalforsamling i Ringsted Ro- og Kajakklub afholdes søndag den 5. februar 2023 klokken 14.00-16.00 i klublokalet på Ejlstrupvej 160, 4100 Ringsted.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest den 20. januar 2023. Endelig dagsorden i henhold til klubbens vedtægter § 13 med eventuelle forslag vil blive udsendt den 23. januar 2023 samt opslået i klublokalet.
Følgende bestyrelsemedlemmer er på valg:
• Kasserer Arne Larsen (genopstiller ikke)
• Næstformand Per Bigum (er villig til genvalg)
• Bestyrelsesmedlem Lone Rasmussen (genopstiller ikke)
• Bestyrelsesmedlem Erik Thomsen (er villig til genvalg)
Vi håber, at så mange medlemmer som muligt kan deltage.
Med venlig hilsen
Jeppe Brandt Jepsen
Formand

Comments are closed.