.

Indkaldelse til Generalforsamling Ringsted Ro og Kajakklub søndag 1. februar kl. 15:00

Dagsorden til ordinær generalforsamling 01 februar 2015.

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Formandens beretning.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2014.

5. Fremlæggelse af budget for 2015, herunder formandens kommentar.

a. Fastlæggelse af kontingent for 2015.

6. Indkomne forslag:

a. Ændring af §11 eller 12 i vedtægterne, jf. forslag fra bestyrelsen.

b. Ændring eller fastholdelse af regler omkring betaling for bådplads, jf. forslag fra bestyrelsen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

a. Valg af kasserer.

b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

c. Evt. valg af suppleanter, dog jf. punkt 6a.

d. Orientering om valg af ungdomsrepræsentanter.

8. Valg af revisorer.

a. 2 revisorer.

b. 1 suppleant.

9. Gaver til afgående bestyrelsesmedlemmer.

10. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen 2015.pdf

Efter Generalforsamling i Ringsted Ro- og Kajakklub afholdes ordinær generalforsamling i Ringsted Roklubs Bådefond med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent-
  2. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab-
  3. Valg af formand. Efter tur afgår Ib Striboldt. (Villig til genvalg)-
  4. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant,- Nuværende er Ulla Østergaard og Lars Bang Pedersen. Revisorsuppleant er Dorthe Sahl-
  5. Indkomne forslag-

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsendes skriftligt til formanden senest 5 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden Bådfornden Generalforsamling 2015.pdf

 

Comments are closed.