.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2012 i Ringsted Roklub og Ringsted Roklubs Bådefond

Dokumenter (åbner som word-dokument):

Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 25. januar 2012, klokken 19.00 i klubhuset, Ejlstrupvej 160, 4100 Ringsted
Der arrangeres spisning i klubhuset kl. 18.00 med menuen Amdisen Surprise”. Tilmelding til spisning sker til Christian Amdisen, sonex2004@gmail.com senest 3 dage før.)

Dagsorden

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab 2011.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse:
• Efter tur afgår formand Jeppe Brandt Jepsen, tager mod genvalg
• Efter tur afgår Lars Bang Petersen, tager ikke mod genvalg.
• Efter tur afgår Yvonne Ellekjær, tager ikke mod genvalg
• Valg af to repræsentanter for ungdomsroerne.
• Valg af 2 suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
9. Udvalg nedsættes efter behov.
10. Evt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden Jeppe Brandt Jepsen, Nørregårdsvej 22, 4320 Lejre, formand@ringstedroklub.dk i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Jeppe Brandt Jepsen
________________________________

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i  Ringsted Roklubs Bådefond

Afholdes umiddelbart efter generelforsamlingen i Ringsted Roklub.

Dagsorden

1. Fremlæggelse af revideret regnskab.
2. Indkomne forslag.
3. Valg af fondsbestyrelsesmedlem: Efter tur afgår formand Ejner Friberg, der modtager genvalg.
4. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant.

Comments are closed.