.

Haraldsted Sø

Klik på kortet for at se kort med vanddybder, afstande og områder, hvor der er roning forbudt.

Klik på kortet for at se kort med vanddybder, afstande og områder, hvor der er roning forbudt.

Haraldsted Langesø har et areal på 1,6 km2 med en længde på ca. 5,2 km og en bredde på 0,1-0,5 km. Største vanddybde er 11 m og gennemsnitsdybden er 5 m. Søen blev opkøbt af Købehavns Vandforsyning i 1960’erne for at indvinde drikkevand fra søen. (Tivolisøen) – den vestlige del af søen – blev derfor afskåret med en dæmning. Ringsted Roklub er beliggende ved denne dæmning. Søen fungerer idag mest som nødforsyning for Københavns Vandforsyning, og det er fortsat forbudt at bade i søen. Der er en afmærket natursti ved Haraldsted sø på ca. 5,5 km som de fleste steder følger søens bred.

Langs naturstien på søens nordlige bred passerer man Vrangeskov, som er kendt for sine krogede bøge (vrange bøge). Her lå tidligere det gamle Vrangeskov Traktørsted, indrettet i den gamle bygning, der tidligere også tjente til bolig for kildekonen. Kildevældet kan stadig ses ved søkanten som en rektangulær stensætning.

Længere mod øst passerer man den såkaldte “Ridebane/Ridderbakken”, der anes som grønne volde ved søkanten næsten ved bunden af søen. Det er en op til 3 meter høj vold der formentlig omkranser en tilflugtsborg fra jernalderen. Lidt vest for “Ridebanen/Ridderbakken” ligger resterne af den gamle herregård Valsøgård. Der er ikke meget tilbage, men ved lavvande anes bygningskonturer i vandkanten. Borgen blev brændt ned under Grevens Fejde i 1535, hvor dens ejer Anna Meinstrup blev slået ihjel på Ringsted Ting.

Kort over Haraldsted Langesø