.

Ordinær generalforsamling i Ringsted Roklub, d. 23/01 2013 kl. 19:00

Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden i hænde, senest 5 dage før generalforsamlingen.

————————————————————————————————————————————————————————————
Spisning kl. 18; tilmelding til formanden,senest mandag d. 21.
(Drikkevare kan købes til sædvanlige lave priser.)
————————————————————————————————————————————————————————————
Dagsorden:

1. Valg af dirigent og to stemmetællere.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab.
5. Indkomne forslag:
Ændring af vedtægter bl.andet vedrørende; kontingent, udvalg o.a., forslag udsendes
snarest efter fristen for indsendelse er udløbet.
6. Valg af bestyrelse:
Torben Klausen (kasserer) er på valg, modtager ikke genvalg.
Claus Solmer er på valg, modtager genvalg.
Steffen Feddersen er på valg, modtager genvalg.
Bodil Steenfeldt (suppl. for Christian Amdisen) er på valg, modtager ikke genvalg.
7. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant.
8. Fastsættelse af kontingent for næste år.
9. Udvalg nedsættes.
10. Evt. herunder uddeling af div. pokaler og årer/pagajer.

Umiddelbart herefter afholdes;

Ordinær generalforsamling i Ringsted Roklubs Bådfond, d.23/01 2013

1. Fremlæggelse af revideret regnskab.
2. Indkomne forslag.
3. Valg af bestyrelse:
Ib Stribolt er på valg, modtager genvalg.
4. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
————————————————————————————————————————————————————————————

På bestyrelsens vegne, Jørn Ekblom.

Comments are closed.