.

Over halvvejen jorden rundt!

Så er båd- og medlemsstatistikken for sæsonen 2011 udfærdiget. Perioden som dækkes går fra standerhejsning til standerstrygning. Det er første gang siden 2008 at der er lavet fuld statisk på såvel medlemmer som både.
Medlemmernes statistik viser at der blev roet hele 21.976 km. i sæsonen! Det svar til ca. 55 % af distancen jorden rundt. Vi skal ikke mange år tilbage hvor der ”kun” blev roet 12-15.000 km pr. sæson, og dette endda ofte inklusive vintersæsonen. Så det har altså været en meget aktivitetsfyldt sommer i roklubben.
Roklubbens både roede samlet 11.349 km – eller man kan også omregnes det sådan at der blev roet over 1100 ture til bunden og retur!
De 10 både som roede længst var: (robåde gul og kajakker rød)

Men når vi sammenligner bådene er det jo sådan at en båd med flere roer-pladser giver flere ”roer-kilometer”. Hvis en firer ror 10 km har mandskabet på fire mand m/k jo roet 40 km. Ved at kigge på roer-kilometer kan vi altså se hvilke både som ”produceret” flest roede kilometer for medlemmerne.
Når vi opgør det på denne måde kommer vores populære gigbåde pludselig høj op på hitlisten, som de 2. 3. og 4. mest kilometer-produktive både.

Kigges der på fordelingen mellem kajak og robåde, så roede kajakkerne 7135 km mod robådenes 4214 Km. Samtidig er der flere kajakroere som har private kajakker som ikke fører statistik på disse i klubben, så antallet af kajak kilometer er reelt højere.
Robådene har dog typisk en større besætning hvor kajak oftest er enerkajakker. Så når vi kigger på roer-kilometer kommer der et noget andet billede. Der blev roet 7199 Km roer-kilometer i kajak mod 10.352 Km roer-kilometer i robådene – dette dog forudsat at alle plader er besat i robådene, og det er de ikke altid i gigbådene. Men i store tals lov betyder at de roede kilometer fordeler sig med ca. 60/40 % mellem robåde og kajak.

Kigges på medlemmerne havde i alt 137 personer som udfyldte et rokort og oven i det kommer så gæsteroere og personer på prøvetur. Men de 14 personer som roede flest kilometer stod for over halvdelen af de roede km – og at der var en gruppe af meget aktive medlemmer understreges af at ikke mindre end 13 medlemmer roede 500 km eller derover! Det har vist ikke været præsteret i klubben i mange, mange år. At 3 personer af disse så også kom over 1000 Km er heller ikke set i klubben mange år.
22 medlemmer havde et turgennemsnit som var mere end 10 Km pr tur.
Men hvem roede så længst, og flest ture, og hvordan klarede du dig så? Jamen vi holder lidt på spændingen endnu. Mød frem til klubbens generalforsamling i januar og få slutningen på historien….

/Claus Solmer

Comments are closed.