.

Refusion af kursusudgift fra Ringsted Idrætsunion

Når et af klubbens medlemmer ønsker kompetenceudvikling i form af kursus, som afholdes af forbund, foreninger, kommercielle kursusudbydere og lign., kan det pågældende medlem søge klubben om økonomisk støtte hertil. Udvalgsformanden kan bevilge hel eller delvis dækning af kursusgebyr og eventuelle tilhørende udgifter til kursusmaterialer, såfremt der er råderum hertil på udvalgets kursusbudget. Der ydes ikke tilskud til kørepenge, broafgift, forplejning, indkvartering eller lign.

Inden kursustilmelding aftaler det pågældende medlem med udvalgsformanden om kursusaktiviteten, og det aftales om klubben yder refusion af hele eller dele af kursusudgiften.

 Det pågældende medlem er herefter selv ansvarlig for at tilmelde sig kursus og at betale alle kursusudgifter indledningsvis. Når kursus er afholdt, kan det pågældende medlem indsende en ansøgning om refusion af kursusudgifter. Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • Kvittering for betaling af kursusafgiften og eventuelle kursusmaterialer
  • Kursusprogram
  • Deltagerliste
  • Udfyldt formular fra Ringsted Kommune for godtgørelse af op til 2.000 kr. til visse typer af kurser (leder- og instruktørkurser)
  • Oplysning om kontonummer, som klubben kan overføre det godkendte refusionsbeløb til

 Ansøgningen med ovenstående bilag skal sendes til udvalgsformanden, som påtegner ansøgningen med det beløb, som er aftalt og som udvalgsformanden ønsker at yde. Herudover kontrollerer udvalgsformanden, at kursusaktiviteten ligger inden for rammerne af kommunens tilskudsordning på de 2.000 kr. pr. kursusdeltager pr. år.

 Udvalgsformanden fremsender herefter den samlede ansøgning til klubbens formand, som underskriver og giver besked til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget lader herefter kassereren overføre det aftalte beløb til det pågældende medlem. Kassereren fremsender endvidere formular til Ringsted Kommune og kontrollerer, at indtægten efterfølgende tilgår klubbens bankkonto. Hvis Ringsted Kommune mod forventning ikke yder støtte til kursusaktiviteten, bliver det fulde kursusbeløb trukket fra udvalgsformandens kursusbudget.

Download ansøgning til kursustilskud her:  Kursus_Kommune.pdf

Hjemmeside: www.ringsted-union.dk

Mvh. Per

Comments are closed.