.

Ringsted Roklub og Haraldsted Sø

Ringsted Roklub har været omtalt  de sidste dag i Dagbladet i forbindelse med forslag om aktiviteter på Haraldsted Sø. Der har været vist en tegning med en ny bro ud for roklubben og fiskeklubben, badestrand ved dæmningen mod Tivolisøen, et anlæg til vandski og sejlsport. Forslaget stammer fra oplægget: UNDERSØGELSE AF IDRÆTSFACILITETER I RINGSTED KOMMUNE, der er udarbejdet af Ringsted Kommune i samarbejde med Ringsted Idrætsunion.

Sammen med input fra LAG, Landsbyforeningen, Friluftsrådet og Grønt Råd o.m.a. drøftes nu mulighederne for idrætten i Ringsted Kommune. At få idrætshallerne og udendørsfaciliteter som bl.a. sportspladser opdateret har en høj prioritet. Aktiviteter ved Haraldsted Sø er med for helhedens skyld. Rapportens forslag er en vision, men dog samlet set kan blive en meget dyr udgift.

I forslaget omkring dæmningen med Haraldsted Sø er der ikke taget hensyn til den stærkt øget trafik som en øget aktivitet ved dæmningen vil medføre, hertil P-plads og vejanlæg (vejbredden), behov for offentlig toiletbygning og opholdsområde, ej heller ejerforholdet til arealer og bygninger. Selvfølgelig er der offentlig interesse i området omkring Haraldsted Sø, derfor er der sat fokus på at få etableret et sammenhængende stisystem hvor bl.a. fjernvandrestien nord om Haraldsted Sø indgår. Sammen med Københavns Vandforsyning, der ejer Humlebjerg, kan Humlebjerg komme i spil som et attraktivt udflugtsmål med borde og bænke.

Hvordan politikerne prioriterer adgangen til natur og idrætshaller og -anlæg må vi afvente, men jeg forsøger at følge sagen tæt. Men vi har et klart ønske/krav om at deltage i evt. drøftelser omkring sportsaktiviteter på og ved Haraldsted Sø.

Lige så snart jeg har nye oplysninger vil de komme her på siden.

Mvh Aksel Leck Larsen
Formand f. Ringsted

Comments are closed.