.

Sæsonstart med bådedåb

lille_bjoern_small1

Ringsted Roklub tog i et flot men blæsende forårsvejr fat på rosæsonen d. 10. april, hvor sæson nummer 72 blev indledt ved Haraldsted sø med et stort medlemsfremmøde.

Klubbens flag blev hejst til tops af ungdomsroeren Jeppe Frederiksen, og roklubbens formand Jeppe Brandt Jepsen nævnte i sin standerhejsningstale, at en spændende sæson nu står for døren.

– Selv om isen i år havde været længe om at forsvinde fra søen, så har mange af klubbens medlemmer alligevel været meget aktive til lands i vinter med vægttræning, konditionstræning og roning i romaskiner, sagde klubformanden. Men glæden ved nu igen at kunne komme på vandet, kan vi jo ikke lægge skjul på her ved standerhejsningen, sagde han.

I standerhejsningstalen fortalte formanden, at TrygFonden for nylig havde bevilget 24 nye redningsveste til roklubben og at Lions Club i Ringsted også havde betænkt klubben med et beløb på 2.000 kr.

Et nyt tiltag er Ro- og kajakkaravanen, der netop blevet søsat overfor Ringsteds skoler og SFO´er med økonomisk støtte fra Ringsted Kommunes Kultur – og trivselsudvalg og med klubbens ungdomsinstruktører Jan Christensen og Christian Amdisen som tovholdere.

– Vi vil gerne give flere børn og unge mulighed for at prøve ro- og kajaksporten, og Ro- og kajakkaravanen er et tiltag, hvor roklubben møder op med romaskiner og instruktører ude på skolerne. Projektet er kommet i stand med hjælp fra Ringsted Kommunes idrætskonsulent.

Inden udgangen af april har omkring 150 børn og unge på Asgårdsskolen, Dagmarskolen og Vigersted skole fået prøvet kræfter med klubbens romaskiner.

Alle elever skal til sommer også prøve bådene på Haraldsted sø og vi håber, at flere af dem så vil fange interessen for ro- og kajaksporten, sagde klubformanden.

Tre nye ungdomskajakker blev døbt ved standerhejsningen, da Bjarne Jensens Fond havde bevilget 10.000 kr. til en ungdomskajak og Ringsted Kommune har ydet tilskud til to nye kajakker.

Kajakken fra den lokale Bjarne Jensens Fond fik navnet Lille Bjørn.

– Bjarne Jensen var selv et friluftsinteresseret menneske og hans spejdernavn hos de Gule Spejdere var Store Bjørn. Derfor har vi valgt at give den nye ungdomskajak navnet Lille Bjørn, fortalte Jeppe Brandt Jepsen.

Det var ungdomsroeren Mathias S. Andersen, der døbte den nye kajak i vand fra Haraldsted sø.

De to kajakker som Ringsted Kommune havde bevilget til klubben og til Ro- og kajakkaravanen blev døbt af ungdomsroerne Naaja Lidsmoes og Sofie Olsen. Kajakkerne fik navnene Sorte Lyn og Nuser.

Selv om blæsten i lørdags gav pæne bølger på Haraldsted sø kom de første roere hurtigt på vandet efter at standeren var halet til tops. Den nye rosæson på Haraldsted sø blev dermed indledt på behørig vis både til lands og til vands.

/ JC

Comments are closed.