.

Strategidag 27 oktober 0930 – 1300

Bestyrelsen indbyder til strategidag søndag den 27 oktober kl. 0930 – 1300.
Vi byder på brunch fra 0930 – 1000, hvorefter vi overgår til oplæg fra bestyrelsen og strategi workshop.

Læs programmet herunder.

Efter strategidag og oprydning er der standerstrygning kl. 1400
Vi håber at så mange som muligt vil møde frem og give jeres input til vores fælles fremtid.

vel mødt,
Martin

Grundlæggende er vi en roklub, det vil vi fortsat have som kerneprodukt!

 • Klubbens formål er roning og kajakroning.
 •  
 • Hvordan formulerer vi klubbens formål, hvis vi gerne vil holde fast i roning som kerne, samtidig med at har andre aktiviteter, eksempelvis vinterbadning.
 •  
 • Skal begrebet roning kunne dække bredere, eksempelvis kano, SUP m.m, eller skal ”roning” udskiftes med noget andet, ”vandsport” eller lign.?

Vi ønsker at kunne udvide med andre afdelinger på sigt, men har brug for at finde fodfæste med vinterbaderne først.

 • Hvis mulighed for at udvide klubben med andre aktiviteter skal være til stede, hvordan definerer vi så hvilke aktiviteter der kan komme på tale?
 •  
 • Hvordan skal det besluttes om en udvidelse kan finde sted, via generalforsamling eller via bestyrelsen?

Vi ønsker at være én forening, alle skal føle de hører til

 • Hvordan arbejder vi med tilhørsforholdet, når vi har forskellige aktiviteter i klubben?
 •  
 • Hvad er definitionen af én forening, hvordan kan vi se det i dagligdagen?

Vi ønsker en gennemskuelig kontingentbetaling

 • Alle bidrager til fælles faciliteter, men med mulighed for at variere kontingent ift. hvor omkostningstung aktiviteten er.
 • Mulige modeller for kontingentsammensætning:

1.Et grundbeløb + et aktivitetsbestemt beløb, varieret per aktivitet

2.Samme kontingent for alle

3.Forskellige typer medlemskab:

3.1.Fuldt medlem = kan benytte alle aktiviteter

3.2.Aktivitetsmedlem = kan kun benytte det man betaler til

 

 

Comments are closed.