.

Svømmebånd!

Svømmebånd afleveres til Lars Bang Petersen på Langebjergvej 88 eller på Byskovskolen, afd. Asgårds kontor senest d. 1. maj i en kuvert med oplysning om bankkonto, hvorefter depositum på kr. 100/bånd overføres.

 

Med venlig hilsen

Lars Bang Petersen

 

Kan også indleveres til Jørn på arbejdsdagen, læs nedenstående…

Jørn

Comments are closed.