.

Ungdomsafdelingen runder sommersæsonen af

Mens vinteraktiviteterne nu står for døren, kan ungdomsafdelingen se tilbage på en aktivitetsrig sæson, der bl.a. gav os 2 DM-medaljer i ergometerroning til Marcus Toft, DM sølv til Tobias Hyttel ved DM marathon og en DM bronzemedalje til Frederik Pil ved DM-marathon på Bagsværd sø.

Samtidig har en række af klubbens roere været med ved Tryggevælde Å-løbet, Ringsted Marathon, Paddle Battle Cup, Maribo Regattaen, Bagsværd Regattaen, DM sprint i Holstebro, Høstregattaen i Jönköping, Mølleåens Blå Bånd og flere andre løb. Derudover har vi afviklet to stævner på Haraldsted sø nemlig Paddle Battle Cup og Ringsted Marathon. Der har været deltagelse af både motions- og kaproere, og det har givet masser af gode oplevelser for både vores egne roere og gæsterne fra hele landet.

Endelig har et trænerhold bestående af Anne-Birte, Bente, Solveig, Hans Erik, Jørn, Christian og Jan stået bag den daglige træning, hvor ofte 20-25 roere har været på vandet samtidig. Og der er taget godt imod en række nye medlemmer ved både Sommersjov-aktiviteterne, Åbent-hus arrangementer og i det daglige.

Vigtigst af alt er selvfølgelig de løbende trænings- og motionsaktiviteter, og her har der været mulighed for masser af motion, friluftsoplevelser og kaproning. Altsammen bundet sammen af et rigtig godt fællesskab og sociale aktiviteter.

Forældre og andre fra RRK har hjulpet til med kørsel og afviklingen af klubbens stævner m.v., og der har været besøg af mere end 120 skoleelever under projektet “FriluftBasen” i samarbejde med Ringsted Kommunes idrætskonsulent.

Nu står spændende vinteraktiviteter så for døren – men tilbageblikket på sommersæsonen 2011 kan opsummeres i fire ord:  En helt fantastisk sæson!

Comments are closed.