.

Appel fra den konstituerede formand

Kære medlemmer i Ringsted RoKlub
Vi har været forsidestof, der har været afholdt møder, rygter, usandheder florerer… hvorfor? Jo, en enkelt person, som nu er blevet ekskluderet, har i den grad manipuleret, fordrejet og fortiet en masse oplysninger og kendsgerninger, han har truet, han har forsøgt at underminere tiltroen til flere bestyrelsesmedlemmer og han har nægtet at affinde sig med beslutninger der er truffet af bestyrelsen.
Seneste eksempel på hans ubehagelige arbejdsmetoder, er det, på klubbens hjemmeside indkaldte “orienteringsmøde” i ungdomsafdelingen som jeg, temmelig bestemt og utvetydigt, blev nægtet adgang til af en ungdomsinstruktør i vor klub ,da jeg mødte op i min egenskab af formand, dels for at høre om ungdomsafd. fremtidige virke, dels for at forklare/forsvare bestyrelsens beslutning over for Jan.
Af referatet kan jeg læse, at han igen har tilbageholdt/fortiet oplysninger, der gør jeres arbejde for at lave en ny klub, temmelig overflødigt. DKF har officielt meddelt mig (og ham) at man ikke ønsker at indgå nogen form for aftaler med Jan Christensen i fremtiden, altså skal en ny klub have en stråmand som formand og alle stævner skal være med en anden stævneleder end Jan… tror I det er realistisk?
Uanset hvad Jan og hans tro følgesvend har sagt, ønsker roklubben ikke at nedlægge ungdomsafdelingen, tværtimod, vi ønsker at opbygge og udvide aktiviteterne for alle, især børn og unge… hvilket også ses af budgettet for 2012, ungdomsafdelingen har fået et noget større beløb til rådighed end nogen af de andre grupper.
Dette lange skriv er en appel til alle medlemmer og forældre til børn i RRK; Lad os glemme alt gammelt nag, vi er alle blevet manipuleret af en uhyggeligt “dygtig” person, men han er væk nu, jeg tror personligt ikke han kan vinde nogen appelsag, vi kan se fremad og bruge vores energi på at gøre klubben til at være et godt sted at være for alle, med masser af aktiviteter og, forhåbentlig, med en massiv medlemstilgang… for som gode gamle Simon Spies sagde; “Selv dårlig omtale er millioner værd…”
Kærlig hilsen
Jørn Ekblom
Konstitueret formand.

Comments are closed.