.

Ny sidste frist for aflevering af svømmearmbånd

Kære svømmebåndsindehavere,
Allersidste chance for at aflevere svømmebånd og modtage depositum på kr. 100 retur til undertegnede er d. 26/6 ved den ekstraordinære generalforsamling i klubhuset, hvor jeg vil være tilstede. Bånd kan indtil da også afleveres i min postkasse med angivelse af bankkonto, hvortil depositum vil blive sendt.

Mange venlige hilsener
Lars Bang Petersen, Langebjergvej 88, Skee, 4100 Ringsted – 40637267.

Comments are closed.