.

Bådebroen renoveres i FEB-måned

Bådebroen gennemgår en tiltrængt fornyelse i den kommende måned, så den er klar til sæsonstart.
Arbejdet udføres etapevist, så broen fortsat kan anvendes. På et tidspunkt fjernes den grønne filt, mens arbejdet pågår, og der skal ved færdsel på broen udvises stor forsigtighed. Broen er meget glat. Et antal pæle er endvidere ved at blive slået ned i søbunden. Disse pæle skal senere indgå i en forbedret løsning for placering af motorbåden.

Comments are closed.