.

Efter generalforsamling i Ringsted Ro- og Kajakklub afholdes ordinær generalforsamling i Ringsted Roklubs Bådefond

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
  3. Valg af kasseren. Efter tur afgår Kurt Frederiksen. (Villig til genvalg)
  4. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant,- Nuværende er Grethe Nielsen og Per Bigum. Revisorsuppleant er Erik Thomsen.
  5. Indkomne forslag.
  6. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsendes skriftligt til formanden senest 5 dage før generalforsamlingen.

M.v.h. Ib Striboldt

Comments are closed.