.

Generalforsamling 24. januar 2016

Det skal hermed informeres, at der afholdes ordinær Generalforsamling for Ringsted Ro- og Kajakklub i klubhuset. Herunder kan læses endelig dagsorden.

SØNDAG DEN 24. JANUAR KL. 1500 – 1800.

Dagsorden til ordinær generalforsamling 24 januar 2016. 

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2015.
 5. Fremlæggelse af budget for 2016 til information for fremmødte, herunder formandens kommentar. Bemærk, budgettet skal ikke til afstemning.
 6. Fastlæggelse af kontingent for 2016. Bestyrelsen foreslår ingen ændring.
 7. Indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag til behandling.
 8. Valg af bestyrelse:
  1. Valg af formand. Kandidater ønskes.
  2. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
   1. Lotte Vestermarken er udtrådt midt i periode, ny skal vælges.
   2. Klaus Bo Petersen er på valg, ønsker at genopstille.
   3. Steffen Feddersen er på valg, blev valgt sidste år for 1-årig periode. Ønsker at genopstille.
 9. Valg af 1. samt 2. suppleant.
 10. Orientering om valg af ungdomsrepræsentanter.
 11. Valg af revisorer.
  1. 2 revisorer.
  2. 1 suppleant.
 12. Eventuelt

Herefter går vi direkte til Bådfondens Generalforsamling.

Comments are closed.