.

Formanden har ordet

Ja, så blev den ekstra- og den ekstra-ekstra-ordinære generalforsamling afholdt… Jeg blev formand, Bodil Steenfeldt bestyrelsesmedlem og Mette Zethner og Lene V. Andersen suppleanter. Jeg vil hermed takke for den store opbakning og den gode stemning under forsamlingen og byder de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen.
Vi har da også holdt et par bestyrelsesmøder siden, det sidste lidt fraværsramt, men begge i et godt og konstruktivt miljø og ved det første blev Steffen Feddersen udnævnt til næstformand.
Vi har også, endnu engang, ramt forsiden af Dagbladet, en ny klub spøger åbenbart stadig… men hvor og hvordan og med hvem som formand… vides ikke. En klar udmelding fra DKF ville være kærkommen!
Ellers er det gode vejr kommet til landet og vanen tro er der ingen instruktører “på arbejde” i klubben,den næste måneds tid (+/- nogle dage). Motionskajak summer lidt omkring et frigivelsekursus i starten af august… vi hører nok nærmere i slutningen af juli. Ungdomsafdelingen står over for en kæmpe udfordring, vi skal have bygget en ny stab op, Michael Lassen og undertegnede har foreløbig meldt sig, Christian Amdisen vil bistå, til han tager hjem ultimo august… så vi mangler kvalificerede og/eller dedikerede hjælpere… men al hjælp er kærkommen.
Vi har også “en smule” andre opgaver, vi er i gang med at udfærdige en “To Do” liste, har du nogen ting du synes bør repareres eller vil du byde ind med nogle færdighedder du besidder, kommer der snart en liste op i klubhuset og her på hjemmesiden hvor du kan skrive dig på.
Alle reparationer, alle forbedringer og nyt materiel koster penge, så kender du til en fond eller ved du, at din arbejdsgiver yder sponsor- eller anden støtte til almennyttige formål, giv os et praj så vi kan få sendt en ansøgning afsted.
Ellers må I ha’ en god ferie, dem der nu har det, og vi glæder os til august hvor det hele starter op igen, forhåbentligt med masser af friske, udhvilede og glade frivillige der er parat til at give vor lille forening en hånd i fællesskabets ånd.
Kærlig hilsen Jørn Ekblom
Formand

 

Comments are closed.