.

Generalforsamling 26 januar kl. 1400

Der indkaldes til den årlige generalforsamling
26. januar 2020 kl. 1400 – ca. 1700 i klubhuset.
Dagsorden er som følger:

 1. Valg af dirigent og to stemmetællere.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  1. Bestyrelsen fremlægger budget 2020 til orientering.
 5. Indkomne forslag.
  1. Forslag til reviderede vedtægter
 6. Valg af bestyrelse.
  1. Valg af formand (normalt lige år).
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Der er 2 medlemmer på valg og valg foregår til én post ad gangen.
  3. Valg af 1. samt 2. suppleant til bestyrelsen, én post ad gangen
 7. Generalforsamlingen orienteres om valget af to ungdomsrepræsentanter samt valg af bestyrelsesmedlem fra affilierede klubafdelinger.
 8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
 9. Fastsættelse af kontingent med videre for det kommende år.
  1. Bestyrelsen foreslår uændrede kontingenter for 2020.
 10.  

Vedtægtsændringer, regnskab og budget kan ses på væggen i klubben samt er vedhæftet mail til alle medlemmer.

Vel mødt,
Martin Nielsen

Comments are closed.