.

Generalforsamling Bådfonden søndag den 26.januar

Bådfonden Ringsted Ro- og Kajakklub

Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 26.januar 2020 i klubhuset umiddelbart efter generalforsamlingen i Ro- og Kajakklubben.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  3. Valg til bestyrelsen. Efter tur er kasserer Kurt Frederiksen på valg (modtager genvalg)
  4. Valg af 2 revisorer
  5. Indkomne forslag
  6. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet sendes til formanden for Bådfonden senest 17. januar 2020

brandt.jepsen@gmail.com

Vel mødt

Jeppe Brandt Jepsen

 

Comments are closed.