.

Generalforsamling Bådfonden Ringsted Ro- og Kajakklub

Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 9. maj 2021 ved klubhuset i forbindelse med   generalforsamlingen i Ro- og Kajakklubben.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  3. Valg til bestyrelsen. Ingen valg
  4. Valg af 2 revisorer. Ingen valg
  5. Indkomne forslag: Det foreslås at Bådfonden nedlægges.
  6. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet sendes til formanden for Bådfonden senest den 2. maj  2021

Mail: brandt.jepsen@gmail.com

Vel mødt

Jeppe Brandt Jepsen

Formand

Comments are closed.