.

Generalforsamlingen i Bådfonden søndag 27 januar 2019


Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 27. januar 2019 i klubhuset umiddelbart efter generalforsamlingen i Ro- og Kajakklubben.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  3. Valg til bestyrelsen. Efter tur er formand Jeppe Brandt Jepsen på valg (modtager genvalg)
  4. Valg af 2 revisorer
  5. Indkomne forslag
  6. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet sendes til formanden for Bådfonden senest 18. januar 2019

Mail: brandt.jepsen@gmail.com

Vel mødt

Jeppe Brandt Jepsen

Comments are closed.