.

Hjælp til nyt klubhus søges!

Har du interesse i at hjælpe klubben på vej mod et nyt / ombygget klubhus? Er du dygtig til at se løsninger som kommer hele klubben til gode? Har du evt. erfaringer med at lave oplæg til byggeri eller søge fonde? Eller har du bare lyst til at bruge din energi til vores alles fælles bedste?

Så er det måske dig vi søger til at indgå i en arbejdsgruppe frem mod et nyt klubhus!

Du kan være roer, kajakroer, vinterbader eller en kombination. Du kan være ung, ældre, mand, kvinde eller noget helt tredie. Det vigtigste er, at du har løst til at indgå i et samarbejde til klubbens fælles bedste og altså evner at se de brede løsninger som kommer flest mulig tilgode.

Som fremvist på generalforsamlingen har vi fået en arkitekt til at lave et udkast til hvordan et ønsket klubhus kan se ud. Dette er blot et forslag, og den endelige løsning kan sagtens komme til at se anderledes ud. 

Vi tænker at danne disse arbejdsgrupper;

  1. Fundraising: Ansøgningsmateriale skal fremstilles og fonde skal søges
  2. Indretning & tegninger: Der skal laves tegninger, og evt konstruktionsberegninger, af det/de ønskede forslag.
  3. Priser & tilbud: Der skal lavet et budget på byggeriet samt en arbejdsplan over hvor meget vi evt. kan lave selv, samt hvad der skal købes håndværkere til.

 

Et fjerde arbejdsspor, som omhandler kontakt til kommunen vedrørende helhedsplan for området, vil blive håndteret af bestyrelsen.

Vi påtænker at afholde et ”kick off” møde om projektet indenfor nogle få uger (når vi igen har forsamlingsfrihed for corona) så hvis du er interesseret i at høre mere om hvad der ligger i projektet og opgaverne, og hvad du kan hjælpe med, så send en mail til claussolmer@hotmail.com og skriv hvilke opgaver du gerne vil byde ind på.

Claus og Martin fra bestyrelsen vil sammensætte grupperne på baggrund af kandidater, evner, interesser samt klubbens behov. Er der rigtig mange som melder sig til opgaven, forbeholder vi os retten til at vælge et passende antal deltagere.

Mvh

Bestyrelsen

Comments are closed.