.

Klubben er midlertidigt lukket for alle aktiviteter.

På baggrund af den tilspidsede situation med hensyn til spredning af Corona-virus og udmeldingen fra Statsministeriet i går, samt efterfølgende opfordringer fra DIF og DGI om at lukke al idrætsaktivitet ned i 14 dage, har bestyrelsen for Ringsted Ro- og Kajakklub besluttet at lukke klubben helt ned til og med den 29. marts. Dette indebærer alle aktiviteter i klubregi, dvs. indendørs som udendørs, gymnastik, møder og andet.
Standerhejsning samt kajakintroduktion og introduktionsforløb i baglænsroning, samt evalueringsmøde for vinterbadere udsættes.
Vinterbaderne har meldt ud, at vinterbadesæsonen nu er slut, og at der ikke er flere vinterbadeaktiviteter i denne sæson.
Det vil være muligt en enkelt gang at komme og hente eget grej eller båd.
Bestyrelsen følger udmeldingerne fra Statsministeriet og Sundheddstyrelsen nøje og kommer med nye udmeldinger, når vi har mere viden om situationen efter den 29. marts.

Comments are closed.