.

Instruktionsforløb for nye roere 2010

roklub_13_juni_09_013Har du været til Åbent Hus og er interesseret i begynde til roning, kan du læse om undervisningsforløbet her

Der er instruktion følgende aftener i resten af rosæsonen 2010
19. – 24. – 26. og 31. august kl. 18.30 samt 2. – 7. og 9. september kl. 18.00  (hold øje med klubbens kalender)

  1. Efter en kort velkomst, går vi en tur rundt i klubbens lokaler, hvor historie, lokaler og bådtyper præsenteres.
  2. Den første egentlige roinstruktion foretages i vores motionsrum, hvor den grundlæggende roteknik præsenteres og prøves i romaskinerne.
  3. Inden vi går på vandet, gennemgås roningens sikkerhedsbestemmelser.
  4. Robådens indretning vises og de første kommandoer læres, samtidig med at der instrueres i lidt løfte-/bæreteknik.
  5. De første instruktioner foretages i en meget stabil og sødygtig inrigger, som af roere først og fremmest anvendes til langture. De ros med en åre pr. roer. Her indøves den grundlæggende teknik, kommandoer, etc.
  6. Da vores sø i høj grad egner sig til lidt hurtigere og smallere både, går vi efter nogle ture på vandet, over til “gig”-både. Disse både ros med to årer pr. roer og er meget populære i klubben til vores aftenture på søen. Disse både er også meget stabile og sødygtige.
  7. Et instruktionsforløb strækker sig over 7-8 aftener. Det er derfor en stor fordel, at nye roere møder op så mange aftener som muligt lige efter “Åbent Hus” dagen, så man hurtigt kan blive “frigivet”.
  8. Der er som regel altid instruktører til stede de efterfølgende 4 tirsdage og 4 torsdage.
  9. At være frigivet vil først og fremmest sige, at man må tage ud at ro, når der er en uddannet styrmand til stede i båden. Altså uden instruktør! Andre rettigheder følger også med.
  10. Det er suverænt instruktørerne, der afgør, hvornår en ny roer kan frigives. Det tilstræbes, at nye roere bliver undervist af flere forskellige instruktører.

Comments are closed.