.

Kajak/ro tur til Møns klint

 

Ringsted RoKlub  invitere på kajak tur til:

Mønsklint

d. 19. Maj 2013

Mødetid: Søndag kl. 0800
Hjemkomst: Søndag kl. 1800
Længde: 26 kilometer

Vi starter turen ved Klintholm havn.

 

Vi starter turen ved Klintholm havn.

Møns Klint er Danmarks højeste klint, der samtidig er en enestående biotop eller måske rettere: samling af biotoper. Kombinationen af kalksten i undergrunden med et tørt lokalklima og en landbrugsmæssig udnyttelse, der har bestået i kreaturgræsning, har skabt nogle af Danmarks rigeste overdrev med en biodiversitet, der giver anelser om, hvordan landet kan have set ud, før industrialiseringen af landbruget satte ind.
Møns Klints udseende ændres stadigt som følge af nedbrydning. Man kan normalt følge klinten til fods i hele dens udstrækning langs kysten, selv om skred lejlighedsvis skaber naturlige forhindringer. Start ved ”Bautastenene” på syd siden af Mønen. Det er en shelter plads lidt der fra mod øst. Vi ror herefter mod nord og ser på vejen ” Store Stejlbjerg”, ”Sommer spiret”, eller der hvor det stod. Det styrtede i havet 13. januar 1988.
Nedbør forårsagede i januar 2007 et større skred på 230.000 m3, hvor Store Taler styrtede i havet og dannede en 300 m lang halvø ud i havet. I marts 2007 skete endnu et stort skred, denne gang syd for Freuchens Pynt.
Vi holder frokost på en sten strand mellem ”Brunhoved” og ”Hellehavns Nakke” lidt nord for selve klinten. Husk affaldsposer.
Målet er Klintholm havn.

 

Comments are closed.