.

Kajaktur på Susåen 12/7-12

Susåen lidt opstrøms Næsby Bro. Foto: Naturstyrelsen

Hej alle. Så er der Susåtur!!

Torsdag d. 12 klokken 10 starter vi fra stranden ved Kongskilde. Så skal vi være klar til afgang og have kørt biler til Næstved og returneret. Så roer vi til Næstved via Tystrup-Bavelse søen og Susåen. Turen er ca 23 km lang og der er 1 overbæring. Husk at medbringe varmt og tørt tøj samt mad og drikke. Hvis det blæser rigtig meget starter vi eventuelt alternativt fra isætningspladsen ved Skelby. Vi aftaler transport på roaftenen Tirsdag d. 10. Det er muligt at vi bruger klubbens trailer. Klubben har 4 nummerplader til Susåen. Hvis der kommer flere deltagere køber vi eventuelt nummerplader eller låner hos Sorø hvis muligt. (Vi deler selvfølgelig udgifterne til de ekstra nummerplader).  I må gerne melde jer til ved mail til mig (svendsens@mail.dk) eller på tirsdag i klubben. Du kan evt. også melde dig til via klubbens Facebook side.

Venlig hilsen
Torben Svendsen

Comments are closed.