.

Koldtvandskursus i januar/februar i 2014

Vi vil afholde et koldtvandskursus som både er teoretisk og praktisk orienteret. Det er ikke en forudsætning at du går i vandet på dagen. Kurset indeholder en gennemgang af de forskellige måder kroppen reagerer på koldt vand på, samt hvordan man forholder sig til det i forbindelse med ophold på vandet i båd eller kajak.

Øvelserne i vandet går ud på, under kontrollerede forhold, at opleve på egen krop nogle af de fysiologiske reaktioner man har i koldt vand.

Herefter afprøves forskellige kuldetilpassede redninger som deltagerne kan efterprøve. Det er ikke et krav at man skal deltage i de våde øvelser, men erfaringen fra tidligere kurser er at teorien sidder meget bedre fast hvis den relateres til egne oplevelser.

Kurset er åbent for alle, eneste krav er at man er nysgerrig overfor hvad der sker med kroppen i koldt vand og/eller har lyst til at ro uden for sommermånederne.

Der vil være deltagerbetaling omkring 200 kr. pr. deltager.

Hvis dette har interesse vil jeg meget gerne have jeres tilsagn på mail eller telefon, dette er ikke bindende, men jeg vil gerne vide om der er grundlag for afholdelse af kurset.

Med venlig kølig-hilsen

Niels Ellekjær

Telefon 22 10 51 17¨

Mail: ne@its-teknik.dk

Comments are closed.