.

Ny bestyrelse

På den ekstraordinære generalforsamling den 26/6-2012 blev bestyrelsen sammensat med Jørn Ekblom som ny formand. Steffen Feddersen valgtes som ny næstformand og som suppleanter valgtes Mette Zethner og Lene Vodstrup Andersen. Se sammensætningen af bestyrelsen her.

Comments are closed.