.

Skelskør fjord og nor d. 4. Oktober 2015 for kajak

Skelskør – en gammel købstad på vestsjælland. Den ligger lidt inde i landet for enden af Skelskør fjord og Noret. Hvis vind og vejr tillader det, ror vi fra Skelskør roklub og ud til udmundingen af fjorden og retur. Så holder vi nok frokost ved klubben, før vi tager en tur mere indenlands til Skelskør Nor.

Lidt om Skælskør (også: Skjelskør) er en ældre købstad med 6.532 indbyggere (2015), beliggende på sydvestsjælland næsten midtvejs mellem Næstved ogKorsør. Byen ligger i Slagelse Kommune og tilhører Region Sjælland.

Skælskør nævnes første gang i1231, i kong Valdemar 2’s jordebog, som Skælfiskør der betyder “byen ved muslingestrandbredden”. Derfor har der siden slutningen af 1500-tallet indgået en musling i byseglet og siden byvåbnet.

Blandt byens -og omegnens mest kendte industrier er bl.a. Harboe Bryggeri, fødevarevirksomheden Bäncke og kulkraftværket Stigsnæsværket.

Skælskør er sammensat af ordet “skelfisk/skælfisk” der direkte oversat betyder “musling” og af ordet “ør” der betyder gruset strandbred. I 1562 befalede Frederik II byens fiskere, at de skulle leveres 1 tønde Skjelfisk til det kongelige køkken i Korsør.

Turen er ude af hjemligt farvand, så man skal have EPP II.

Start kl. 08.00 i klubben til pakning og kaffe.

Hjemme ca. kl 18.00.

Arrangør: Torben Svendsen

 

Comments are closed.