.

Tuborgfondet overrækker ny kajak

På onsdag d. 22. september kl. 17.45 markerer Ringsted Roklub, at klubben har fået bevilget 15.000 kr. til indkøb af en ny ungdomskajak.

RRK inviterer derfor alle medlemmer, ungdomsroere og deres forældre til et lille festligt arrangement ved Haraldsted sø på onsdag. Den nye kajak skal tillige døbes på dagen.

Tuborgfondets formål er at virke for udvikling og gennemførelse af samfundsgavnlige initiativer og aktiviteter, særlig til støtte for dansk erhvervsliv.

Siden oprettelsen i 1931 har fondet med over 890 mio. kr. støttet mere end 17.500 store og små aktiviteter inden for alle dele af det danske samfund, lige fra kunst, kultur, sport, foreningsvirksomhed, uddannelse tit erhvervsrelateret forskning.

Vel mødt på onsdag kl. 17.45 ved søbredden!

Comments are closed.