.

Formandsskifte i Ringsted Ro- og Kajakklub

Ringsted Ro- og Kajakklub har fået ny formand. På generalforsamlingen 26. januar 2020 blev Anne Mette Christiansen valgt som ny formand for en 2-års periode.

Anne Mette Christiansen, Formand Ringsted Ro- og Kajakklub

Anne Mette har kun været medlem af klubben i 2 år men har været aktiv roer i andre klubber tidligere. Hun har en baggrund som både kajakroer og kaproer i scullerbåde. I sin tale adresseret til forsamlingen fremhævede hun den hjertevarme modtagelse, som andre medlemmer havde givet hende, da hun var ny i klubben, og hun vil især arbejde for, at alle medlemmer skal føle sig lige så godt behandlet og godt tilpas i det klubliv, som hun ønsker skal kendetegne klubben.

Klubben har fået en yderst vellidt og respekteret formand, der har stor erfaring med bestyrelsesarbejde og teamledelse, og medlemmerne ser frem til, at klubben under det nye lederskab kan fortsætte den opblomstring, som er sket de sidste 3-4 år.

Den igangsatte positive udvikling i klubben kan vi takke den afgående formand for. Martin Nielsen har efter 6 år på posten som formand valgt at gå ét gear ned i det ledelsesmæssige og administrative arbejde for at få tid til at dyrke rosporten mere aktivt i klubben. Vi kan glæde os over, at Martin har indvilget i at fortsætte som menigt bestyrelsesmedlem, og generalforsamlingen stemte derfor Martin ind på en bestyrelsespost. I samme forbindelse takkede forsamlingen det afgående bestyrelsesmedlem Steffen Feddersen for mange års solidt bestyrelsesarbejde. Steffen havde ikke ønsket genvalg, da han som erhvervsleder konstant er udsat for megen rejseaktivitet og lange arbejdsdage. Den anden bestyrelsespost, der var på valg, gik til Jan Svendsen, som havde indvilget i genvalg.
Det er således en meget erfaren bestyrelse, der skal lede klubben igennem det kommende år, hvor de nye vedtægter skal implementeres, og hvor vinterbaderne formelt bliver en del af klubben. Året byder også på vigtige beslutninger om investering i nyt klubhus og udvikling af søsportsområdet i samarbejde med Ringsted Kommune og de øvrige foreninger og klubber i nærområdet.

Comments are closed.