.

Nordea-fonden støtter Ringsted Ro- og Kajakklub

Bølgerne går ofte højt i Haraldsted Sø, for vinden kommer tit fra vest og blæser lige igennem søen og skaber bølger. Men i disse dage går bølgerne højt af glæde blandt medlemmerne. Klubben har nemlig fået penge fra Nordea-fonden til indkøb af nye både.

Større interesse for vandsport

Ringsted Ro- og Kajakklub har, ligesom mange andre vandsports-foreninger, i første halvdel af 2020 oplevet en øget interesse for at komme ud i naturen og prøve kræfter med vandsporten. Det gælder både interesse for at ro i kajak og robåd. Også blandt klubbens store gruppe af vinterbadere har der været lyst til at udnytte klubbens tilbud om roning for medlemmer – i første omgang primært kajak.

Støtte fra Nordea til nye single-scullere

Måske som en konsekvens af udfordringerne med afstand under Corona har der været en særlig interesse for at ro single-sculler blandt medlemmerne. Singlesculleren er en bådtype, hvor man kun ror én person, i modsætning til mange af klubbens andre ro-både, hvor man er to, tre eller fire i. For at dække det behov og få flere ud at ro, søgte klubben Nordea-fonden og har fået 42.000 kr. i støtte til to nye single-scullere. Torsdag eftermiddag havde klubben så besøg af Filialdirektør i Nordea Ringsted, Heidi Holck Wolfhagen, som forestod dåben af de nye både. Den ene båd hed i forvejen Loke, men på flot vis og hjulpet lidt på vej med vand fra oven også, blev den anden båd døbt Frigg.

Stor glæde i klubben

Det var en festlig fejring, og der var glade roere trods bygen, der lige passerede under besøget. Formand i Ringsted Ro- og Kajakklub, Anne Mette Christiansen siger: ”Vi er utrolig taknemmelige for, at Nordea vil gå ind og støtte med en så stor sum penge. De to nye single-scullere gør, at vi får flere på vandet, og vi oplever, at flere nu har mod på at give sig i kast med singlesculleren. Det er ikke er en helt nem bådtype at mestre, men til gengæld får man en helt særlig oplevelse, når man glider gennem vandet med relativ høj fart og alene drevet frem af sin egen muskelkraft. Og så er der ingen problemer med at holde afstand i disse Corona-tider i den bådtype”.

Nye roere er velkomne

Ringsted Ro- og Kajakklub, som ligger i ”Søsporthjørnet” for enden af Haraldsted Sø (Langesø) er i en spændende udvikling. Klubben tæller ca. 350 medlemmer, som dækker over vinterbadere og roere i både kajakker og robåde. I vinter fik klubben bygget en ny sauna, så der nu er endnu mere vinteraktivitet, udover dem, der også ror om vinteren.

Man kan begynde i kajak, når der opstartes nye kajakkurser til næste forår, og der er løbende mulighed for at lære at ro i robåd. Klubben er både for motionister og kaproere – og for alle aldre. Den er for dem, der søger fællesskabet og for dem, der vil ud på egen hånd og opleve naturen eller få sved på panden.

Kontaktinfo: Anne Mette Christiansen, formand@ringstedroklub.dk, 60801509

Comments are closed.